Bảng giá

Civic

Civic 1.8G (Ghi bạc/ Xanh đậm/ Đen ánh)
789.000.000 VNĐ
Civic 1.5 RS (Trắng Ngọc)
929.000.000 VNĐ
Civic 1.8 E (Trắng Ngọc)
734.000.000 VNĐ
Civic 1.5 RS (Đỏ/ Xanh đậm/ Đen ánh)
929.000.000 VNĐ
Civic 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh)
729.000.000 VNĐ
Civic 1.8 G (Trắng Ngọc)
794.000.000 VNĐ