Thông tin nổi bật

Sản phẩm

HR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,67 (L), 6,7 (RS), 6,74 (G); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,7 (L), 8,7 (RS), 8,82 (G); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,49 (L), 5,5 (RS), 8,52 (G)
Giá từ:
699 triệu
Tìm hiểu thêm

Civic

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,35 (E), 5,98(G) , 6,52 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,83 (E), 8,0(G) , 8,72 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,9 (E), 4,8(G) , 5,26 (RS)
Giá từ:
730 triệu
Tìm hiểu thêm

CITY

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 5.68; (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km): 7.29 (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km): 4.73 (G, L, RS)
Giá từ:
529 triệu
Tìm hiểu thêm

CR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị tổ hợp (L/100Km): 7; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 9,1; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,8
Giá từ:
998 triệu
Tìm hiểu thêm

Accord

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,2; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,1; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,1
Giá từ:
1 tỷ 319 triệu
Tìm hiểu thêm