Thông tin nổi bật

Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 4/2022

DOANH SỐ BÁN Ô TÔ: 6.100 xe, tăng 69,3% so với tháng trước, tăng 216,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể:         Tháng MẢNG KINH DOANH ÔTÔ DOANH SỐ THEO THÁNG DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2022(*) Doanh số (xe) So với tháng trước (%) So với cùng kỳ năm ngoái (%) Doanh số (xe)…

Sản phẩm

CITY

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 5.68; (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km): 7.29 (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km): 4.73 (G, L, RS)
Giá từ:
529 triệu
Tìm hiểu thêm

CR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị tổ hợp (L/100Km): 6,9; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,9; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,7
Giá từ:
998 triệu
Tìm hiểu thêm

Accord

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,2; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,1; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,1
Giá từ:
1 tỷ 319 triệu
Tìm hiểu thêm

Brio

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 5,4 (G), 5,9 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 6,6 (G), 7 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,7 (G), 5,2 (RS)
Giá từ:
418 triệu
Tìm hiểu thêm

Jazz

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 5,6 (V, VX, RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 7,2 (V, VX, RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,7 (V, VX, RS)
Giá từ:
544 triệu
Tìm hiểu thêm

HR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,7; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,8; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,4
Giá từ:
786 triệu
Tìm hiểu thêm