Thông tin nổi bật

HONDA Ô TÔ HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG 2024

     Honda Ôtô Hải Phòng là Đại lý ủy quyền của Honda tại Việt Nam. Với chúng tôi, đội ngũ nhân viên là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi cam kết tạo dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiện đại trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, cởi mở…

Sản phẩm

CR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 7.49(G) - 7.3(L) - 7.8(L AWD) - 5.2(e:HEV RS) ; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km): 9.57(G) - 9.3(L) - 9.8(L AWD) - 3.4(e:HEV RS) ; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km): 6.34(G) - 6.2(L) - 6.7(L AWD) - 6.3(e:HEV RS)
Giá từ:
1 tỷ 109 triệu
Tìm hiểu thêm

BR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km) 6,4 (G/L) ; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 7,6 (G/L); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,6 (G/L)
Giá từ:
661 triệu
Tìm hiểu thêm

Civic Type R

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp 8,6 (lít/100km) ;Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản 11,6 (lít/100km) ;Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ 6,8 (lít/100km)
Giá từ:
2 tỷ 399 triệu
Tìm hiểu thêm

HR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,67 (L), 7,28 (RS), 6,74 (G); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,7 (L), 9,77 (RS), 8,82 (G); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,49 (L), 5,84 (RS), 8,52 (G)
Giá từ:
699 triệu
Tìm hiểu thêm

Civic

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,35 (E), 6,59 (G) , 6,94 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,83 (E), 9,09(G) , 9,66 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,9 (E), 5,09 (G) , 5,35 (RS)
Giá từ:
730 triệu
Tìm hiểu thêm

CITY

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 5.6; (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km): 7.3 (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km): 4.7 (G, L, RS)
Giá từ:
559 triệu
Tìm hiểu thêm

Accord

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,2; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,1; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,1
Giá từ:
1 tỷ 319 triệu
Tìm hiểu thêm