Thông tin nổi bật

Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản đặc biệt Honda CR-V LSE

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021 – Công ty Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Honda CR-V LSE (bản L Special Edition) tới khách hàng trong nước. Kể từ khi ra mắt phiên bản mới vào cuối tháng 7 năm 2020, với các giá trị nổi bật: “An…

Chương trình gia hạn bảo hành

Chương trình gia hạn bảo hành là gói ưu đãi dịch vụ nhằm gia tăng thời gian bảo hành tiêu chuẩn của các dòng xe Honda thêm : – 1 năm hoặc 25.000 Km. – 2 năm hoặc 50.000 Km. (Chỉ áp dụng đối với các xe do HVN phân phối Xe hết bảo hành…

Sản phẩm

CITY

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 5.68; (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km): 7.29 (G, L, RS) Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km): 4.73 (G, L, RS)
Giá từ:
529 triệu
Tìm hiểu thêm

CR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị tổ hợp (L/100Km): 6,9; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,9; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,7
Giá từ:
998 triệu
Tìm hiểu thêm

Accord

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,2; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,1; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,1
Giá từ:
1 tỷ 319 triệu
Tìm hiểu thêm

Brio

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 5,4 (G), 5,9 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 6,6 (G), 7 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,7 (G), 5,2 (RS)
Giá từ:
418 triệu
Tìm hiểu thêm

Jazz

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 5,6 (V, VX, RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 7,2 (V, VX, RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,7 (V, VX, RS)
Giá từ:
544 triệu
Tìm hiểu thêm

Civic

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,2 (E, G), 6,1 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,5 (E, G), 8,1 (RS); Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 4,9 (E), 4,8 (G), 5 (RS)
Giá từ:
729 triệu
Tìm hiểu thêm

HR-V

Tiêu thụ:
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (L/100Km): 6,7; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (L/100Km): 8,8; Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (L/100Km): 5,4
Giá từ:
786 triệu
Tìm hiểu thêm