Thông tin nổi bật

Chương trình Khuyến mại Dịch vụ – Honda Ôtô Hải Phòng

Chi tiết cụ thể như sau: Thời gian: 1/12/2019 – 15/1/2020 Đối tượng khách hàng: Khách hàng làm dịch vụ thanh toán trực tiếp không qua bên thứ ba. Nội dung chính: Áp dụng cho tất cả khách hàng: Giảm 10%: Lốp, ắc quy, má phanh, lọc xăng, bugi. Áp dụng cho khách hàng hẹn: Miễn phí 100%: Áp…

Sản phẩm

Accord

Tiêu thụ:
Chu trình tổ hợp (L/Km): 6,2; Chu trình đô thị cơ bản (L/Km): 8,1; Chu trình đô thị phụ (L/Km): 5,1
Giá từ:
1 tỷ 319 triệu
Tìm hiểu thêm

Brio

Tiêu thụ:
Chu trình tổ hợp (L/Km): 5,4 (G), 5,9 (RS); Chu trình đô thị cơ bản (L/Km): 6,6 (G), 7 (RS); Chu trình đô thị phụ: 4,7 (G), 5,2 (RS)
Giá từ:
418 triệu
Tìm hiểu thêm

Jazz

Tiêu thụ:
Chu trình tổ hợp (L/Km): 5,6 (V, VX, RS); Chu trình đô thị cơ bản (L/Km): 7,2 (V, VX, RS); Chu trình đô thị phụ (L/Km): 4,7 (V, VX, RS)
Giá từ:
544 triệu
Tìm hiểu thêm

City

Tiêu thụ:
Chu trình tổ hợp (L/Km): 5,8 (1.5L) & 6,1 (1.5G); Chu trình đô thị cơ bản L/Km: 7,59 (1.5L) & 7,97 (1.5G); Chu trình đô thị phụ L/Km: 4,86 (1.5L) & 5,01 (1.5G)
Giá từ:
559 triệu
Tìm hiểu thêm

Civic

Tiêu thụ:
Chu trình tổ hợp (L/Km): 6,2 (E, G), 6,1 (RS); Chu trình đô thị cơ bản (L/Km): 8,5 (E, G), 8,1 (RS); Chu trình đô thị phụ (L/Km): 4,9 (E), 4,8 (G), 5 (RS)
Giá từ:
729 triệu
Tìm hiểu thêm

HR-V

Tiêu thụ:
Chu trình tổ hợp (L/Km): 6,7; Chu trình đô thị cơ bản (L/Km): 8,8; Chu trình đô thị phụ (L/Km): 5,4
Giá từ:
786 triệu
Tìm hiểu thêm

CR-V

Tiêu thụ:
Chu trình tổ hợp (L/Km): 6,9; Chu trình đô thị cơ bản (L/Km): 8,9; Chu trình đô thị phụ (L/Km): 5,7
Giá từ:
983 triệu
Tìm hiểu thêm